Насловна страна Новости Инфраструктура Rekonstruiše se atrijum Županije

Rekonstruiše se atrijum Županije

2053

Grad Sombor raspisao je javnu nabavku za rekonstrukciju i restauraciju unutrašnje fasade Županije, koja decenijama nije popravljana, te je dospela u veoma loše stanje.

Zgrada Županije, koja je od svog nastanka bila centar političkog života Sombora, a dok je bila središte Bačko-bodroške županije i mnogo veće teritorije, dobiti detaljno rekonstruisanu i restauriranu unutrašnju fasadu.

Upravo u dvorištu, odnosno atrijumu se najbolje vidi spoj starog i novijeg dela zgrade. Naime, prednji deo zgrade, u obliku ćiriličnog slova Š, sagrađen je prema projektu Jozefa Bauera, županijskog inženjera, između 1805. i 1808. godine. Zgrada je bitno izmenjena 1882. godine i proširena po projektima peštanskog arhitekte Julijana Ðule Partoša. Tada su izmenjene obrade fasada postojećeg objekta, izgled i konstrukcija krova, a dodat je i veći deo zgrade ka jugu. Sudeći po izgledu prikazanom na slici parade grenadira u Somboru održane 30. maja 1825. godine na kojoj je prikazana, i prema vinjeti sa majstorskog pisma koju je izradio Gfeler, prvobitni deo zgrade je u velikoj meri očuvao svoj spoljnji izgled.

Prema dokumentaciji javne nabavke, biće zamenjeni dotrajali delovi fasade, tako što će sa najočuvanijih segmenata biti uzeti otisci, izrađeni novi elementi i zamenjeni stari, a gde god to bude moguće, biće sačuvani originali. Radovi će biti izvođeni pod budnim okom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je 21. novembar, a vrednost radova biće poznata tek nakon okončanja postupka javne nabavke.