Насловна страна Новости Инфраструктура Сомбор преузима сеоске водоводе уз много недоумица

Сомбор преузима сеоске водоводе уз много недоумица

2747

Престоница западне Бачке, опевана са својих артеских бунара, односно њена села, последњих година муку муче са питком водом, па се сви уздају у планирани и започети регионални водовод, који би у својој коначници требао да на варошку фабрику воде Јарош прикључи скоро све сеоске водоводе.

Одмакло се у овом послу, овдашње Јавно комунално предузеће „Водоканал“, већ је и преузело неколико локалних водовода (Бездан, Чонопља, Кљајићево…), али док радови одмичу ка Стапару, нижу се и додатне недоумице, пре свега око тога како ће се убудуће утрошена вода за пиће по селима и наплаћивати.

Тако је већ почела и до 25. новембра ће потрајати јавна расправа о Нацрту одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора. Јавна презентација одлуке и завршна расправа одржаће се 27. новембра 2017. године, од 10 до 11 сати у сали 108, у згради Жупаније, а разлози за измене и допуне одлуке произилазе из чињенице да су створени формални услови за преузимање водовода у Алекси Шантићу, Дорослову, Риђици, Светозару Милетићу, Станишићу, Стапару, Телечки, Бачком Моноштору, Колуту и Бачком Брегу, од стране ЈКП „Водоканал“, али нису створени технички услови за очитавање потрошње воде преко водомера у овим селима.

Позив грађанима

Јавно предузеће „Водоканал” позива грађане да учествују у јавној расправи. Они могу предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке доставити у писаном облику на адресу: Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, и у електронском облику на vdespotovic­sombor.rs, најкасније до суботе, 25. новембра.

Да би се створили потребни технички услови потребно је извршити баждарење водомера, а тамо где их нема извршити уграђивање и извршити друге техничке припреме, што изискује одређени временски период и материјална средства. Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, предлаже да се у наведеним селима потрошња воде утврђује паушално и то по цени за три кубна метра воде по члану домаћинства, уз накнаду за одржавање водоводног прикључка по домаћинству. На овај начин потрошња воде би се утврђивала све док се не стекну услови за очитавање потрошње воде преко водомера, веле варошки комуналци.

Након завршетка расправе, Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора сачиниће извештај о јавној расправи који ће са Нацртом одлуке на даље одлучивање доставити Градском већу града Сомбора.