Насловна страна Новости Инфраструктура Пројекат XDEGREE: Партнерско освајање технологије и знања

Пројекат XDEGREE: Партнерско освајање технологије и знања

1239

„Експлоатација различитих извора у производњи „зелене“ енергије – XDEGREE“ у ком као партнери учествују Универзитет у Новом Саду, ЈКП „Водоканал“ из Сомбора, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Винковачки водовод и канализација д.о.о. и Пољопривредни институт Осијек, један је од 24 пројекта Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 који ће бити суфинансирани новцем Европске уније до јануара 2020. Са буџетом од 1,7 милиона евра и трајањем од 30 месеци то је уједно и највећи пројекат који се реализује у оквиру програма.

Према речима координатора пројекта проф.др Филипа Кулића, главни резултати су изградња и пуштање у рад когенеративног постројења са 200 кW електричне и 230 кW топлотне снаге у сомборском ЈКП „Водоканал“ и повећање производње биогаса у садашњем постројењу са 1700 м3 /дан на 3000 м3 /дан, те опремање и пуштање у рад потпуно нове мобилне лабораторије за анализу потенцијала сировина,  оптимизацију производње и анализу квалитета биогаса на Универзитету у Новом Саду.

Изградња и пуштање у рад соларних електрана снаге 380 кW у Винковачком водоводу и канализацији д.о.о. и опремање лабораторија за анализу квалитета биомасе на Пољопривредном институту Осијек новом опремом су такође главни резултати пројекта.

Пет партнерских институција је кренуло са реализацијом пројекта и први конкретни резултати се очекују у првој половини 2018. године.

“Тада би требало да буде пуштено у погон когенеративно постројење у Сомбору, а универзитетска мобилна лабораторија као и ново опремљена лабораторија у Осијеку да почну да раде”, каже Кулић. “Такође, планирано је да почне и изградња соларних електрана у Винковцима.”

Наредна фаза пројекта обухвата повећање обима производње биогаса у постројењу у Сомбору и завршетак изградње соларних електрана у Винковцима. У овој фази је од посебног значаја сарадња и координација у раду пројектних партнера јер за повећање обима производње биогаса у Сомбору није довољна само машинско-технолошка модификација биогасног постројења већ је потребно формулисати потпуно нове рецептуре за производњу биогаса због давања нових сировина у ферменторе. То значи да ће се поред стандардне сировине за производњу биогаса, а то је муљ који остаје након прераде комуналних отпадних вода, додавати и зелена или биомаса.

Овај посао је са технолошког аспекта изузетно захтеван и изазован, тако да ће он бити реализован уз помоћ новосадске и осијечке лабораторије. Финални резултат би требала бити оптимизована производња биогаса из комбинованих сировина, што значи производња довољних количина биогаса дневно уз максимално искоришћење енергетских потенцијала сировина.

Професор Кулић напомиње да је важна активност у оквиру реализације пројекта и израда аналитичке студије о могућностима и пракси примене обновљивих извора енергије у комуналним предузећима у региону за шта је задужен Фонд „Европски послови“ АПВ. Ова студија ће дати смернице и бити веома битна подлога за пројектовање и реализацију будућих система за експлоатацију обновљивих извора енергије, не само у комуналним предузећима него и код других корисника у региону.

Та студија, као сви документи релевантни за реализацију пројекта ће бити благовремено презентовани и свима доступни на сајту пројекта xdegree.eu.

“Успостављање првог система за континуалну производњу електричне енергије из отпадних вода у региону и покретања првог система за производњу биогаса из комбинованих сировина као што су комуналне отпадне воде, зелена маса, индустријски органски отпад ће бити значајан технолошки пробој”, објашњава Кулић. “Ово ће од партнерских институција начинити регионалне лидере у производњи енергије из обновљивих извора у овом тренутку, не по квантитету, већ по знању и техничкој оспособљености да се то знање примени на територији  неколико суседних држава.”

Знање („know-how“) које ће се акумулирати током реализације пројекта додатна је вредност пројекта и представља значајан потенцијали за даљи развој и сарадњу са партнерима из земље и иностранства. Партнерске институције ће у будућности моћи пружати саветодавну помоћ при реализацији пројеката искоришћења обновљивих извора енергије у целом у региону. Обука потенцијалних и будућих корисника, едукација и подизање свести становништва о потребама, могућностима и користима употребе обновљивих извора енергије су такође користи овог пројекта.

Реализација пројекта је почела у јулу, а конференција поводом почетка уз учешће свих партнера одржана је 12. октобра у Сомбору.