Насловна страна Новости Религија Oduševiće vas njihova spoljašnjost i unutrašnjost: Ovo su crkve u Somboru koje...

Oduševiće vas njihova spoljašnjost i unutrašnjost: Ovo su crkve u Somboru koje treba da vidite

1208

Crkve i manastiri koji se nalaze u Somboru svakako bi trebalo da se nađu na vašoj mapi ako obilazete ovaj grad.

Manastir Svetog arhiđakona Stefana

Manastir Svetog arhiđakona Stefana je najseverniji manastir. Manastirski kompleks čini konak sa paraklisom, usamljeni zvonik i crkva.

Izgradnja manastirske crkve započeta je 1928, i izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu, retko izvođenom u Vojvodini. Sa desne strane spoljne fasade nalaze se velika gvozdena vrata za ulaz u grobnicu.

Crkva je živopisana freskama Vladimira Predojevića: u oltaru je Sv.Trojica, iznad severne apside je Raspeće, iznad soleje su Duhovi, iznad južne apside je Roždestvo, iznad zapadne apside je Silazak Hrista u ad.

Ikonostas je drven, a oslikao ge je Boris Seljanko, ruski slikar. Na carskim dverima je Jovan Krstitelj krilati, Bogorodica, Blagovesti, Hristos, arhiđakon i prvomučenik Sveti Stefan, a u luneti iznad carskih dveri je Tajna večera. Na ikonama je zlatna pozadina.

U prostoru oko zadužbine Stevana Konjović nalazi se Partizansko i Crvenoarmejsko groblje gde su sahranjeni poginuli učesnici Batinske bitke: pripadnici NOVJ, bugarski vojnici i crvenoarmejci.

Crkva Presvetog Trojstva – stara katolička crkva

Somborski Bunjevci grade 1717. godine crkvu na razvalinama starih turskih građevina. Na mestu stare crkve od 1752. do 1763. godine gradi se nova crkva u klasičnom baroknom stilu posvećenu Svetom Trojstvu.

Crkvene orgulje su izgrađene 1771. godine, a propovedaonica je oslikana 1782. godine. Ispod crkve nalazi se kripta u koju su do 1782. godine sahranjivani ugledni somborski građani rimokatoličke veroispovesti.

Crkva je obnovljena 1939. godine.

Crkva Svetog Jovana Preteče – mala pravoslavna crkva

Crkva je podignuta na prostoru na kome su se oduvek nalazile bogomolje. Prvobitno je ovde bila hrišćanska crkva koja je po dolasku turaka pretvorena je u džamiju, da bi nakon odlaska turaka bila pretvorena u pravoslavnu crkvu.

Kaluđeri fruškogorskog manastira Jazak su 1716. godine sklanjajući se pred novom pretnjom od napada Turaka, sa sobom doneli mošti cara Uroša V – poslednjeg sprskog cara. Dve godine kasnije, kaluđeri se vraćaju u Jazak i odnose mošti cara, a u znak zahvalnosti crkvi ostavljaju ikonu Presvete Bogorodice donetu sa Kosova prilikom seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem. Ikona se ovde čuva i danas.

Stara crkva je srušena 1786. godine da bi na njenom mestu 1790. godine bila izgrađena nova u baroknom stilu sa elementima rokokoa. Ikonostas crkve oslikao je 1809. Pavle Đurković.

Crkva je obnovljena 1978. godine.

Crkva Svetog velikomučenika Georgija – velika pravoslavna crkva

Somborski Srbi su još u vreme Turaka imali malu Svetođurđevsku crkvu koju obnavljaju 1717. godine, a uz ovu staru crkvicu 1744. godine grade novi veliki crkveni toranj. Nakon dobijanja statusa slobodnog i kraljevskog grada, somborski Srbi su odlučili da izgrade crkvu dostojnu skupo stečene privilegije.

Izgradnja je počela 1759, a završena je 1761. godine u barokno rokajnom stilu.

Prilikom renoviranja unutrašnjosti hrama 1866. godine stari ikonostas je skinut, da bi umesto njega Pavle Simić ikonopisao do 1873. godine novi sa 77 ikona visokog umetničkog dometa.

U crkvi je sahranjen kapetan somborske graničarske milicije grof Jovan Branković i vladika bački Jovan Jovanović. Crkva je temeljno obnovljena 1936. godine.

Stara zgrada je 1863. godine renovirana za potrebe održavanja nastave za ženska odeljenja Učiteljske škole koja su ovde bila do 1921. godine.

Danas je zgrada sedište Pravoslavne crkvene opštine.

Karmelska crkva Svetog Stjepana Kralja sa samostanom Gospe Karmelske

Ideja o izgradnji začeta je početkom XIX veka, odluka o izgradnji je doneta 1828. godine, izgradnja je počela 1860. godine, a crkva je završena 1904. godine i predata na upravu karmelićanima.

Pored crkve 1905. godine izgrađen je samostan (konvikt) koji sa crkvom čini skladnu arhitektonsku celinu u stilu romantizma. U crkvi se nalaze orgulje izrađene 1926. godine i bile su treće po veličini na prostoru bivše Jugoslavije.