Насловна страна Новости Бизнес Novi zakup za Boreli

Novi zakup za Boreli

1142

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavila je oglas za zaključenje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji o davanju na korišćenje proizvodnih kapaciteta fabrike obuće Boreli iz Sombora u stečaju.

Kako je navedeno, ponuđač je u obavezi da na lokaciji stečajnog dužnika obavlja proces proizvodnje, kao i da angažuje u periodu od tri meseca od dana potpisivanja ugovora najmanje 50 ljudi koji su bili zaposleni kod pravnog prethodnika stečajnog dužnika na dan 15. marta ove godine. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji se zaključuje na određeno vreme do sticanja uslova za prodaju, shodno odluci stečajnog upravnika o načinu i uslovima unovčenja imovine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, a rok za predaju je 12. oktobar – piše u pozivu.

Beogradska firma Darfur koja je u maju sa fabrikom obuće Boreli u stečaju potpisala ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, raskinula je ugovor i prekinula proizvodnju. Ipak, najavili su da će se ponovo kandidovati za zakup u somborskom preduzeću.

Stečaj u Boreliju otvoren je polovinom jula.