Насловна страна Новости Криминална хроника Ombudsman: Bez odlaganja sprovesti istragu kada se sumnja na zlostavljanje dece

Ombudsman: Bez odlaganja sprovesti istragu kada se sumnja na zlostavljanje dece

1221

Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović izjavio je danas da država mora bez odlaganja sprovesti istragu u svakom slučaju u kome postoji osnovana sumnja na prisustvo zlostavljanja i zanemarivanja dece.

“Država mora kažnjavati nasilnike i otvoriti pitanje odgovornosti svih aktera koji imaju nadležnosti u oblasti zaštite dečjih prava”, rekao je Pavlović na skupu u Somboru, a prenosi kancelarija ombudsmana.

On je kazao da se mora posvetiti pažnja pitanjima dužine postupka u kome se odlučuje o dodeli starateljstva nad decom, zapostavljanja i eksploatacije dece u hraniteljskim porodicama, pitanje psihosocijalnog savetovanja dece, a naročito problemi seksualnog zlostavljanja i psihološke štete proizvedene nasiljem.

Direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda Ivana Stevanović kazala je da fizičko kažnjavanje nije vaspitna mera i nikakvo nasilje nad decom ne može biti dozvoljeno, zato što se njime ugrožava telesni i psihički integritet deteta.

“Tokom istorije, fizičko kažnjavanje dugo vremena nije bilo tretirano kao nasilje, već kao vaspitna mera koja je, tokom vremena, postala deo važećih kulturnih normi, kojima se onda i naknadno legitimisala upotreba nasilja”, navela je Stevanović.

Prema njenim rečima, ukorenjene norme se mogu menjati i u kroz rad sa policijom pokazalo se kao uspešno, jer je policija prestala da primenjuje fizičko kažnjavanje maloletnika.

Ona je dodala da kod dece koja se gotovo svakodnevno suočavaju sa nasiljem u porodici, lokalnoj ili široj zajednici i sa vršnjačkim nasiljem, slabi kritičnost prema nasilju, što se jasno može videti i iz rezultata nedavnog istraživanja Autonomnog ženskog centra, prema kojima deca jedan šamar ne smatraju nasiljem.

“Deca koja su trpela nasilje u porodici, ili mu svedočila, vuku taj teret kroz ceo život, rizikujući da i sama, kasnije, postanu nasilna. Jedan šamar je uvek nasilje”, kazala je Stevanović i dodala da je obrazovanje veoma važno, zato što deca treba da nauče šta su to dečja prava, kako se prava štite i kako da se sama zaštite od zlostavljanja.

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Snežana Sedlar je kazala da mediji moraju više pažnje posvetiti pozitivnim primerima i predložila da se u Skupštini Vojvodine formira odbor za prava deteta.