Насловна страна Новости Заједница Расписан конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују...

Расписан конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују идентитет националних заједница

903

Јавни позив за суфинансирање пројеката удружења грађана која негују идентитет националних заједница намењен је удружењима која кроз своје програме, односно пројекте, доприносе општем развоју локалне заједнице и негују традицију националне заједнице.

За суфинансирање наведених пројеката средства у износу од 900.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину, а рок за подношење предлога пројеката је 13. октобар 2017. године.

Предлагач може предложити програм или један пројекат који мора бити реализован до 20. децембра 2017. године.

Обрасци конкурсне пријаве се попуњавају искључиво у електронској форми, а подносе у штампаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу:

Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор или лично у Услужном центру Градске управе (приземље зграде Трг цара Уроша 1, Сомбор ), шалтер 11 или 12, са назнаком  “за конкурс НЕ ОТВАРАТИ“.

Додатне информације могу се добити у Градској управи, Одељење за друштвене делатности, канцеларија 57, контакт особа Марија Јерковић, или путем телефона:  025/468-195.

Текст конкурса доступан је овде.