Насловна страна Новости Криминална хроника Poziv za antikorupcijski forum

Poziv za antikorupcijski forum

1566

Objavljen je javni poziv za izbor pet članova Lokalnog antikorupcijskog foruma Sombora.

Građani se pozivaju da dostave kandidature, a konkurs je otvoren do 30. oktobra.

Zainteresovani za učešće u radu LAF-a moraju biti sa teritorije grada, da nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju, te da se ne nalaze na poziciji funkcionera ili nosioca stranačke funkcije. Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti na šalterima 11 i 12 uslužnog centra u Županiji, odnosno poštom na adresu gradske uprave.

Prilikom dostavljanja prijave nadležnoj komisiji građani su, uz formular, dužni da dostave biografiju, uverenje o prebivalištu, potvrde policije, odnosno suda, o neosuđivanosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak iz oblasti korupcije.

Takođe, u dokumentaciji se mora naći motivaciono pismo o tome šta vas motiviše za angažovanje u LAF, kako vidite borbu protiv korupcije u našem društvu, te čime lično možete doprineti u rešavanju problema korupcije.