Насловна страна Новости Образовање Баштина доступнија студентима и научницима

Баштина доступнија студентима и научницима

1436

Да су културно образовне институције по природи свог посла упућене једне на друге, потврђује и потписан споразум о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Музеја Војводине.

Споразум су у згради Ректората УНС потписали ректор др Душан Николић и в.д. директора Музеја Војводине др Драго Његован.

„Потписали смо веома значајан споразум с Универзитетом у Новом Саду који се темељи на досадашњој сарадњи и на плановима за будућу сарадњу. Већ идуће године у мају предстоји нам заједничко организовање, с Педагошким факултетом у Сомбору, изложбе „Норма – 240 година образовања српских учитеља“, као и оргнизација научног скупа поводом стоте годишњице присаједињења војвођанских области Краљевини Србији. Овај споразум има за циљ да омогући студентима и гостима УНС-а да на лакши начин и чешеће посећују Музеј Војводине и сагледају то велико културно благо које ми чувамо и излажемо“, рекао је в.д. директора Музеја Војводине др Његован.

Као се приликом потписивања споразума о сарадњи чуло, њиме се жели постићи унапређење квалитета научно истраживачког, уметничког и образовног рада кроз заједничко деловање и активности као што су организовање изложби, едукативних програма, као и сарадња у истраживачко развојним пројектима, организација скупова, омогућавање акадамцима посећивање поставки Музеја Војводине под повлашћеним условима.

„Универзитет у Новом Саду има развијену сарадњу с водећим институцијама у области културе. Прво је закључен споразум о сарадњи с Матицом српском, нашом најстаријом културном и научном иснтитуцијом, која је основана 1826. године. Након тога смо закључили споразум о сарадњи са Галеријом Матице српске, која ове године обележава 170. годишњицу од оснивања и данас с великим задовољством потписујемо споразум о сарадњи с Музејем Војводине који припада том корпусу значајних институција културе. То је за Универзитет у Новом Саду изузетно важно из више разлога. Пре свега, поред изворне мисије коју имамо као високообразовна институција, настојимо да наши студенти постану и врхунски интелектуалци и зато је врло важно да имамо прилику да им представимо историјско наслеђе које се чува у нашим институцијама културе. Исто тако, Универзитет у Новом Саду има развијену билатералну и мултилатералну сарадњу с великим бројем водећих универзитета у свету и важно је да наше колеге које долазе из других земаља буду у прилици да виде наше културно наслеђе и веома добро организоване инситуције као што су Матица српска, Галерија Матице српске и Музеј Војводине. Најзад, свесни смо чињеница да обједињавањем потенцијала које као институције имамо на заједничким пројектима, како научним тако и развојним, можемо постићи много боље резултате“, рекао је ректор УНС др Николић на потписивању споразума.